Når man skal optage et lån kigger mange fejlagtigt på den rente der står på selve lånet. Men det giver ikke det rigtige billede af hvor meget du skal betale tilbage for at optage et lån. Her skal man bruge ÅOP. Læs mere her om hvad ÅOP er.

Forkortelsen ÅOP, står for Årlig Omkostninger i Procent. Termen bruges i forbindelse med du skal optage et lån, og du igennem tallet for ÅOP, får den mere nøjagtige omkostning ved at optage lånet. Normalt bliver der oplyst en rente ved selve lånet, og længere nede i teksten kommer så ÅOP. Det er ÅOP der er den vigtige for dig, fordi den indeholder alle omkostninger der er i forbindelse med lånet. ÅOP indeholder både de tal du skal betale for af renter for lånet, men også de administrative omkostninger der er.

Det er ved lov (kreditaftaleloven og prismærkningsloven) besluttet at ved alle forbrugslån SKAL oplyses om ÅOP. Og simpelt betyder dette, at ÅOP fortæller dig hvilket lån der er det billigste at optage.

For at finde det billigste lån, er det meget simpelt, find den billigste ÅOP, så giver det en god rettesnor for hvilket lån der er det billigste. Den rente som bliver oplyst på selve lånet, kan man reelt ikke bruge til så meget, men da det er en meget lavere rente for kunden at se på, så er det oftest den som bliver highlightet på et lån. Men for ikke at snyde sig selv, så er det ÅOP man skal kigge efter, og her det er den samlede omkostning inkl. renter, gebyrer og afgifter, som er ÅOP.

Hvad indeholder ÅOP?

Groft skitseret så er der 2 kategorier man kan inddele indholdet af ÅOP i. Der findes det som man kalder engangsbeløb, som er de ting som indgår i selve oprettelsen af lånet. Den anden kategori er de løbende omkostninger som et lån koster i hele dets løbetid.

Nogle låneudbydere kalder et gebyr for ”oprettelse af lån-gebyr”, andre kalder det ”stiftelsesprovision”, men ordet dækker den samme betydning. Derfor kan det godt være svært at skelne mellem hvad de forskellige låneudbydere tilbyder dig. Derfor blev bergrebet ÅOP indført, så det blev meget nemmere for låntageren at vide hvad der reelt skal betales for lånet.

Nogle af de ting som ÅOP indeholder oplysninger om er for gruppen af engangsbeløb følgende:

De løbende omkostninger i ÅOP kan indeholde følgende:

For lige at gøre det lidt nemmere at vide hvad de enkelte termer indeholder, så kommer der lige et par ord mere på her:

Stiftelsesprovision:

Som tommelfingerregel, så siger man at størrelsen af stiftelsesprovision, ikke må overstige 2% af lånets størrelse. Hvad der helt præcist indgår i et stiftelsesprovisions gebyr, kan være svært at overskue, men ofte indgår tinglysningsafgift, og ekspeditionsgebyret gerne heri. Det er som oftest heller ikke et fast beløb, så selvom du optager du lån af forskellig størrelse hos den samme lånudbyder, så skal du ikke forvente at du skal betale det samme i stiftelsesprovision. Det er derfor man har lavet denne tommelfingerregel. Så har man da lidt at rette sig efter. Hvis man er en dygtig forhandler, så vil man også kunne forhandle om dette beløb med sin lånudbyder.

Tinglysningsafgift (fast)

Denne afgift betales, så man kan dokumentere at købet af for eksempel en ejendom så tilhører dig. Dette beløb kan ikke forhandles, da det er en afgift, der tilfalder staten, og indeholder stempelgebyrer og stiftelsesomkostninger plus administrationsgebyr hos staten.

Tingslysningsafgift (variable)

Der er 3 forskellige dele som den variable tinglysningsafgift bliver beregnet på, og fra 01.01.2014 bliver det beregnet ud fra nedenstående:

  • Familiehandel

Handler du blandt familiemedlemmer, er det den offentlige vurdering der kommer i spil, og her bliver den variable tinglysningsafgift beregnet ud af den offentlige vurdering minus 15%, dog kun i tilfælde af at købesummen er mindre end den offentlige vurdering.

  • Almindelig fri handel

Når man handler bolig, så bliver den variable tinglysningsafgift beregnet som 0,6% af købssummen

  • Andre typer af handler
    Ved alle andre typer af sager hvor der skal beregnes en variabel tinglysningsafgift, så beregnes den med 0,6% af enten købesummen eller offentlige vurdering. Den beregnes ud fra den højeste værdi.

Ekspeditionsgebyr

Når der indgår et ekspeditionsgebyr i lånet, hvilket der som oftest gør, så er det at sidestille med et engangsbeløb for administrationsgebyr. Dette betales for at kunne oprette lånet hos din nye lånudbyder. Heri indgår deres administrationsgebyr, dokumentgebyrer, og selve oprettelsen af lånet hos lånudbyderen.

Dokumentgebyr

Opkræves gerne i forbindelse med oprettelsen af et lån. Nogle gange kan det indgå i ekspeditionsgebyret, og du vil derfor ikke opdage det. Gebyret betales for at man fysisk oprettet et lån, det vil sige man kan kalde det løn til den arbejder hos lånudbyderen, der skal oprette dit lån.

Årlige/månedlige gebyrer

Der bliver hele tide holdt øje med dit lån, og for dette kræver lånudbyderen et gebyr for at gøre for dig.

Renter

For at låne penge, så koster det noget for den som låner dig pengene. Det kan være de selv skal på lånemarkedet for at låne pengene til dig. Dette gøres så til en noget billigere rente end den du skal betale, men fordi lånudbyderen låner så mange penge, så kan det lade sig gøre for dem at holde en meget lav rente på deres lån.

Renten som der står på det lånetilbud, er den rente der tilløber lånet hver måned. Dette må ikke forveksles med ÅOP, som vil være en højere rente, end den reelle rente.

Den reelle rente er den rente som ikke indeholder nogen former for gebyrer, men er den rene rente, og er den rente som folk ofte tager fejl af, når de skal udregne omkostningerne for et lån.

Administrationsgebyr

Dette gebyr indgår flere steder, blandt andet kan det indgå i stiftelsen af dit lån, men det vil ofte komme igen i andre former, og kan sidestilles med det månedlige/årlige gebyr.

PBS gebyr

Opretter du dit lån på en PBS-betaling, så vil der månedligt også være et gebyr for dette.

Eksempel på ÅOP

Ser man et lånetilbud på for eksempel 30.000 kr., så skal man her se nede i bunden efter ÅOP. Hvis ÅOP i dette tilfælde er 30%, så er det den procent du skal lave beregninger ud fra, når du skal regne den reelle omkostning ud. Det er ikke den rente som for eksempel kunne være 18% i dette tilfælde. Det kommer ikke til at give dig det rigtige billede af hvor meget du skal betale tilbage for at oprette lånet. Det man kan bruge ÅOP til, er at udregne alle omkostningerne fra den dag du optager lånet, også til du har den sidste indbetaling og er færdig med lånet.