Livsforsikring

For at hjælpe dine efterladte, hvis du skulle gå hen og dø før dem,
så kan man tegne det der hedder en livsforsikring.
Den giver et engangsbeløb til dine efterladte, som de kan bruge til for eksempel at nedbringe gælden,
eller andre ting, som vil gøre deres hverdag en del lettere, efter du er gået bort.

“En livsforsikring er til for at hjælpe din familie og børn i tilfælde af du går bort. Det kan være svært for en familie der har stiftet gæld, hvis den ene indtægt pludselig forsvinder i tilfælde af dødsfald.”

 Ecomia.dk vil her forsøge at give dig et reelt overblik over hvilken type livsforsikring der passer bedst til dig, samt sørge for at du får de bedste og billigste tilbud på sådan en forsikring.

Tim Petersson

 

At have de rette forsikringer der dækker dig i størst muligt omfang er meget vigtigt.

Hvilken slags livsforsikring kan man vælge?

Der findes 3 slags livsforsikringer, og alt efter den situation man står i familiemæssigt, kan der være både fordele og ulemper ved hver forsikring.

De 3 typer af forsikring er:

  • Gruppelivsforsikring
  • Krydslivsforsikring
  • Individuel livsforsikring

For alle 3 typer gør det sig gældende at man får et engangsbeløb udbetalt.

Gruppelivsforsikring – en god basisforsikring

Forsikringen skal tegnes inden du fylder 50 år. Du kan få gruppelivsforsikringen i 2 varianter. Almindelig livsforsikring og krydslivsforsikring.

Almindelig livsforsikring

I tilfælde af du dør, så tilfalder pengene det man kalder den begunstigede på forsikringen. I de fleste tilfælde er det mand/kone, eller børnene som er den begunstigede. Den udbetales som et engangsbeløb. Der skal ikke betales skat af udbetalingen, men der skal betales boafgift ved udbetalingen i følge regler om boafgift.

Indbetalingerne til forsikringen, kan ikke trækkes fra i din personlige indkomst.

Krydslivsforsikring

En krydslivsforsikring tegnes ofte, hvis ikke man er gift, men kun er samlevende. Skulle du gå hen og dø, så tilfalder udbetalingen af denne type livsforsikring til den du ”krydser” forsikring med. Så hvis du eller din samlever dør, så er det modparten der får udbetalingen til sin ret.

Pengene udbetales som et engangsbeløb, og der skal ikke betales skat af pengene, og her skal der heller ikke betales boafgift.

Indbetalingerne til forsikringen kan ikke trækkes fra i skat.

Individuel livsforsikring

Du kan oprette en individuel livsforsikring, så den passer til dig og din families situation. En individuel livsforsikring kan også oprettes som supplement til en gruppelivsforsikring. Livsforsikringen kan oprettes, indtil du fylder 60 år. Du bestemmer selv dækningens størrelse, som prisen bl.a. afhænger af. Præmien for en individuel livsforsikring, beregnes ud fra en tarif. Tariffen er regnet ud på baggrund af statistik, forsikringsvidenskab, og den forsikredes alder. Tidligere var dit køn også en faktor på præmien, da kvinder lever længere end mænd. Så derfor var forsikringen for mænd dyrere. Men en EU-dom fra 2011 fastsatte at man ikke må gøre forskel i mænd og kvinder i et livsforsikringsøjemed.

En individuel forsikring kræver at man får udfyldt et helbredsskema. Og ud fra det helbredsskema, kan forsikringsselskabet vurdere om de vil forsikre dig eller ej, og om den årlige præmie eventuelt skal være lidt højere, fordi du er i en risikogruppe grundet dit helbred.

Hvilken forsikringssum kan man få?Hvor stor en bid af kagen skal du have

Der er flere forsikringsselskaber der har flere forskellige forsikringssummer. Nogle forsikringssummer, som er det du får udbetalt, går fra 500.000kr til 2.500.000kr. Ofte hænger den månedlige præmie sammen med størrelsen af den forsikringssum du vælger, samt hvilken profession du har. Din alder kan også have indflydelse på det, men som oftest skal man tegne den inden man fylder 50 år.

Prisen varierer også meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men det hjælper Ecomia.dk dig med. Klik på tilbuddet øverst i denne tekst, og få 3 af de bedste og billigste forsikringer der er på markedet.

Prisen på din livsforsikring

Prisen kan som sagt variere meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Som udgangspunkt, vælger et forsikringsselskab også selv sine priser. Derfor er det så vigtigt at du får set på dine behov, og få købt den forsikring der hjælper dig med disse.

Men selvom forsikringsselskaberne må bestemme deres egne priser, så er det ikke sådan at de bare kan skrue det hele op og så håbe på der er nogen der bider på krogen.

Forsikringsselskaberne skal indmelde deres priser til finanstilsynet, og på den måde kan de holde øje med at priserne på den månedlige indbetaling, svarer til det beløb du skal have udbetalt i forsikringssummen.

Når først prisen er aftalt på en livsforsikring, så kan forsikringsselskabet ikke unde videre bare hæve beløbet for indbetaling. Det er et fast aftalt beløb, så du er sikret en fair aftale.’

Ændring af priser i forsikringens løbetid

Mens aftalen løber i den aftalte periode, så kan forsikringsselskaberne ikke hæve indbetalingerne sådan uden videre. (Det kommer vi lige tilbage til) Men det er muligt for dig at ændre forsikringssummen, hvis der sker ændringer i dit privatliv, som gør at du enten vil sænke eller hæve forsikringssummen. Vælger du det, så får det så en indflydelse på indbetalingerne. Sænker du forsikringssummen, så vil indbetalingens størrelse også falde, og det samme gør sig gældende den modsatte vej, hvis du hæver forsikringssummen.

Hvis dit forsikringsselskab ønsker at ændre på din indbetalings størrelse, så har de mulighed for det, hvis de skriftligt giver forsikringstageren besked om dette.

Tegningen af en livsforsikring

Har du fundet den rette livsforsikring til dig, som opfylder dine behov, så får du et stykke papir kaldet forsikringspolicen. Det er reelt det der fortæller dig om hvordan du er dækket, og hvad du skal betale for forsikringen, og så ikke mindst hvor meget du kan forvente at få udbetalt hvis det bliver aktuelt at lade forsikringssummen komme til betaling.

Vi anbefaler…

Ecomia.dk anbefaler dig at du skal tegne en livsforsikring. Det er ikke for din egen skyld, men dem der bliver efterladt i tilfælde af du går bort. Det er vigtigt at du sammen med din partner eller familie, ved hvem der er den begunstigede, og det er vigtigt at du får den korrekte forsikringssum på også.

Hold dine indbetalinger ved lige, så længe forsikringen er aktiv, da det ellers kan få indflydelse på størrelsen af forsikringssummen. Dette er helt klart en af de forsikringer der kan gavne din familie allerbedst hvis du kommer ud for en ulykke og ikke vågner fra den igen.

Hvordan tegner jeg så sådan en forsikring.

Det er meget simpelt. Tryk på ansøgningen oppe i toppen af denne side. Her kan du skrive hvilke ønsker til forsikringer du vil have, og herefter sender du dine ønsker afsted. Kort efter vil du modtage 3 tilbud fra 3 forskellige forsikringsselskaber. Ud fra disse tilbud kan du frit vælge hvilket tilbud der passer dig bedst.

Ecomia.dk har valgt denne løsning for ikke at favorisere nogle forsikringsselskaber fremfor andre. Her kan du selv vælge, og det giver dig en følelse af at vi ikke vælger for dig.