Ordliste (a-kasse og fagforeninger)

Står du og mangler viden bag ordene, så se her om du kan finde forklaringen bag ordet. Det kan tit skabe forvirring når man læser en tekst, og der er ord man ikke forstår.

Artiklen indeholder

A

A-kasse

En a-kasse er en organisation, der kan udbetale dig dagpenge hvis du er berettiget hertil. Der er også mulighed for juridisk bistand og andre hjælpemuligheder. Læs mere om a-kasse her.

C

CV (Curriculum vitae)

Et Curriculum vitae, i daglig tale et CV, anskueliggør overfor en arbejdsgiver hvilke kompetencer og uddannelser du har. Bruges meget i forbindelse med jobsøgning.

D

Dagpenge

Dagpenge er at sammenligne med en indkomst. Det er en månedlig udbetaling fra din a-kasse. Størrelsen på beløbet deles op i fuldtids- og deltidsforsikret.

Dagpengekort

I dag er dagpengekortet elektronisk og er noget der skal afleveres hver måned hvis man går ledig og får dagpenge.

Deltidsforsikret a-kasse

Når man er deltidsforsikret, så får man en mindre udbetaling end hvis man er fuldtidsforsikret. Hvis man er deltidsforsikret, så har man ikke tjent, eller arbejdet lige så mange timer, som hvis man er fuldtidsforsikret. Læs mere her

F

Fagforening

Er en organisation, der blandt mange ting forhandler den overenskomst som din virksomhed arbejder under. Den fagforening der har overenskomsten med virksomheden, har ret til at lave en overenskomst med virksomheden, som både virksomhed og fagforening har lavet i fælles forståelse. Læs mere om en fagforening her.

Fuldtidsforsikret

Er man det der hedder fuldtidsforsikret, så får man en højere udbetaling end hvis man er deltidsforsikret. Forskellen ligger i den indkomst man tidligere har haft, eller hvor mange timer man har arbejdet på en periode på 3 år. Læs mere om at være fuldtidsforsikret her.

K

Kontanthjælp

Hvis ikke man er medlem af en a-kasse og bliver arbejdsløs, er den eneste måde at få lidt penge på, ved at søge om kontanthjælp. Der er flere satser. Og udbetalingen er meget lavere end den er på dagpenge. Læs mere her om kontanthjælp.

L

Lønsikring

Er en forsikring du laver præcis som du laver en forsikring om dagpenge med en a-kasse. En lønsikring supplerer dine dagpenge op, så du får mellem 80-90% af din tidligere løn. Læs mere om lønsikring her.

Långiver

Er den person, bank eller pengeinstitut, som udlåner pengene. Et andet ord for långiver er kreditor, der betyder det samme.

O

Overenskomst

En overenskomst er en aftale om blandt andet lønforhold, arbejdstidsregler, pensionsforhold og ferie. Den forhandles mellem den overenskomsthavende fagforening, og den virksomhed du arbejder på. Den forhandles typisk hvert andet år.