Ulykkesforsikring

Hvis uheldet er ude for dig, så vil din bedste beslutning i livet være at du har tegnet en ordentligt ulykkesforsikring til dig og din familie. Her på siden kan du læse om hvordan du skal forsikre dig, og hvordan du kan spare penge

 

“Mange unge anser det for ikke vigtigt at have en ulykkesforsikring, men det er så forkert at tro det. En ulykkesforsikring kan virkelig hjælpe dig på veje igen økonomisk, hvis du skulle opleve et uheld der giver dig varige men.”

“Et gammelt ordsprog siger at en ulykke sjældent kommer alene. Derfor kan det ikke siges nok at det er et must at have en ulykkesforsikring. Ecomia.dk vil give dig et overblik over hvorfor det er så vigtigt at få sig en ulykkesforsikring, og vi vil også give dig indblik i hvilke muligheder for tilvalg der er i en ulykkesforsikring.”

Tim Petersson

Hvordan hjælper en ulykkesforsikring mig?

Man kan udtrykke det sådan her. En ulykkesforsikring giver dig en økonomisk hjælp, hvis du kommer ud for en ulykke hvor du får varigt mén. Det kan være i form af et erstatningsbeløb, eller det kan være en månedlig indkomst, der hjælper dig og din familie til at komme på ret fode igen.

En ulykkesforsikring er meget præcist defineret hos alle forsikringsselskaber. En ulykke skal være pludselig, og den skal forsage personskade i et omfang der gør at personen ikke kan blive som før. Endvidere skal skaden der opstår være registreret kort efter ulykken, for at det kan have sammenhæng.

Ud fra hvor stor en skade der er sket på dig, og hvor meget det har påvirket dig, så får man en erstatning der passer hertil. Det er tilpasset efter det der hedder en méngrad. En Méngradstabel er blevet lavet af Arbejdsskadestyrelsen og bruges af forsikringsselskaberne til at se hvor meget du skal have i erstatning. Dog kræver de fleste forsikringsselskaber at der som minimum er en méngrad på 5% førend der kan være tale om en erstatning.

Hvilken størrelse erstatning kan jeg så få?

Her er det størrelsen af den invaliditetssum du har angivet på din forsikring der kommer i spil her. For størrelsen af erstatning svarer til den procent af méngrad du er blevet erklæret invalid.

Har du tegnet en forsikring hvor du har en invaliditetssum på 2 millioner kroner, og du er blevet erklæret 10% invalid efter méngradstabellen, så får du 200.000 kr. i erstatning.

Størrelsen af din invaliditetssum har indflydelse på din årlige præmie.

Tilfredse brugere +

%

Vi hjælper til billigere forsikringer

%

Tilfredse brugere

 

At have de rette forsikringer der dækker dig i størst muligt omfang er meget vigtigt.

Hvad dækker en ulykkesforsikring så?

Hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, så er du dækket ind hvis du kommer ud for et uheld. Hvis det er et uheld, som giver dog varige mén, så kan du forlange erstatning af dit forsikringsselskab. Dog skal méngraden være over 5% for at et forsikringsselskab vil begynde en sag om erstatning til dig.

En ulykke/uheld kunne være trafikuheld, hvor der ofte kan ses varige mén. Det behøver ikke være synlige mén, men for eksempel kronisk hovedpine, eller piskesmæld, så kan det være at du ikke kan udføre dit normale arbejde, og derved kan få erstatning for tabt arbejdsevne.

Der findes en del tilvalgsforsikringer til en ulykkesforsikring, dem kan du læse om længere ned i teksten.

Der kan godt være forskel i hvad en ulykkesforsikring dækker. Det kommer an på hvilket forsikringsselskab du vælger. Men fælles for alle forsikringsselskaber, så dækker de følgende:

Varige mén

Kommer du ud for en ulykke der betyder at du får nedsat arbejdsevne, og derved bliver konstateret med varige mén, så kan du få erstatning gennem din ulykkesforsikring.

Får man konstateret varige mén med mere end 5% så kan du få gennem dit forsikringsselskab, få en erstatning, som følger tabellen for varige mén, som er udarbejdet af arbejdsskadestyrelsen.

Varigt mén kan være alt fra mindre skader til de mere alvorlige som tabt hørelse eller nedsat syn.

For at få dobbelterstatning er der nogle krav til dig. Man skal typisk være under 65 år, og méngraden skal være på 30% eller derover for at få tilkendt dobbelterstatning.

Kommer du ud for en ulykke mens du er på ferie, det kunne typisk være en skiferie, hvor chancen for skader er ret stor, så har du mulighed for at få sørget for hjemtransport af din ulykkesforsikring. Ønsker man yderligere dækning, så kan man tegne en rejseforsikring.

 

Har du tegnet en ulykkesforsikring, er der ofte også mulighed for behandling inkluderet i den. Det kan være behandling til fysioterapi eller kiropraktor.

Forsikringen kan leve uden dig, men kan du leve uden en forsikring hvis det går galt. Næppe. Sorg for at gardere dig selv og din familie inden det er for sent

Brian Mattsson

Hvad skal du være opmærksom på at din forsikring ikke dækker

Når du tegner en ulykkesforsikring, så er der som med alle andre forsikringer, områder de ikke dækker fra start af. Det kan du i de fleste tilfælde tilkøbe som tilvalgsforsikringer til den eksisterende ulykkesforsikring.

Men for at sikre dig selv, så er det altid en god ide at læse din forsikringspolice igennem inden du køber forsikringen. Det er vigtigt at du får den dækning af dig selv som du ønsker.

Men generelt er der nogle skader som forsikringerne ikke dækker, men som du kan gardere dig imod, ved at tegne nogle tilvalgsforsikringer.

Listen som du kan læse nedenunder inkludere både forsikringer, du kan tegne ved en tilvalgsforsikring, men også emner, hvor det kan være rigtig svært at få et forsikringsselskab til at dække dig.

  • Skader som du bevidst har påført dig selv.
  • Skade som er opstået i forbindelse med farlig sport. (Kan ofte tegnes som en tilvalgsforsikring)
  • Skader forsaget af egen uagtsomhed.
  • Skade i forbindelse med kørsel på motorcykel, scooter eller knallert.
  • Skader hvor du har været under påvirkning af alkohol eller euforiserende stoffer.
  • Tandskader kategoriseret som tyggeskader.

Tilvalgsdækninger

Som med alle de andre forsikringer vi har fortalt dig om på Ecomia.dk, så er det meget vigtigt at du får læst de tilvalgsdækninger der bliver tilbudt til hver forsikring. Det kan redde dig økonomisk hvis du tegner dine forsikringer efter dine behov, og ikke kun hvad prisen er på dem.

Til stort set alle typer af forsikringer findes der tilvalgsforsikringer, som giver dig en bredere dækning end din basis-ulykkesforsikring. Men træerne vokser ikke ind i himlen, så når du vælger en tilvalgsforsikring skal du stadig være opmærksom på hvad den præcist dækker.

Nogle af de tilvalgsforsikringer du kan købe dig er:

Det er ikke unormalt at et forsikringsselskab tilbyder tandskadedækning i deres basis-ulykkesforsikring, men ofte vil man opleve begrænsninger i den. Tandtygge skader er ofte ikke en del af din forsikring, men vælger at tilkøbe en udvidet tandskadedækning, så følger der hjælp til tandlægehjælp med i forsikringen. Denne tilvalgsforsikring er helt klart noget man bør overveje.

At dyrke farlig sport, kan godt være svært at finde en forsikring til. Men hvad er farlig sport?

Farlig sport kan være motorsport, kampsport eller andre kontaktsportsgrene. Det er ofte en dyr affære når man kommer rigtig galt afsted, og når der sker skade i en farlig sportsgren, så er det ofte sådan det ender. Derfor kan det også være en bekostelig affære at få en forsikring der dækker ens behov i den retning. Så findes der også tilvalgsdækninger, men du skal være forberedt på at de koster dig i årlig præmie.

Skulle du komme ud for et rigtig alvorligt uheld, hvor du ender med at konstateret en méngrad på 30% eller derover, så får du det der hedder dobbelterstatning, hvis du har tilkøbt det som en tilvalgsforsikring. Forsikringssummen bliver bestemt ud fra den invaliditets sum du har tegnet på din ulykkesforsikring. Har du lavet en invaliditetssum på 2.000.000 kr., og du bliver erklæret 30% i méngrad, så får du 600.000kr. Har du tegnet dobbelterstatning, så vil så få 1.200.000kr i stedet for. Endnu en tilvalgsforsikring der er værd at tænke over. Ikke pga. pengene kunne være dejlige at have, men hvis man først lider og har smerter, så vil det være rigtig fedt at kunne købe sig nogle hjælpemidler der kan aflaste en.

Det er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, om dødsfald er en tilvalgsforsikring, eller om den indgår i en ulykkesforsikring. Det er noget du skal snakke med dit forsikringsselskab om. Eller vil det være muligt at tegne den som en tilvalgsforsikring. Du får nok ikke så meget gavn af den selv, men det kan være en rigtig god ide at have noget til dine efterladte, så de har mulighed for at opretholde den samme levestandard.

Ecomia.dk anbefaler dig

Egentligt er det meget simpelt. Her på Ecomia.dk anbefaler vi dig helt klart at du skal have en ulykkesforsrikring. Du kan enten tegne dem som en fritids eller en heltidsforsikring. Valget er dig. Vi har her på Ecomia.dk fundet nogle af de forsikringsselskaber der levere de bedste produkter. Så alt du bør gøre, er at trykke på knappen herunder, så bliver du stillet videre til en formular. Den skal du skal udfylde, og så får du inden for kort tid 3 tilbud.
Som skrevet tidligere, så har Ecomia.dk lavet det sådan at vi ikke vil favorisere nogle af forsikringsselskaberne. Derfor får du 3 tilbud, der opfylder dine krav til en husforsikring. Her kan du frit vælge mellem de 3 tilbud.