Kontanthjælp

Her får du det komplette overblik over, hvorfor det er så vigtigt ikke at komme på kontanthjælp, og være en del af kontanthjælpssystemet, og alt hvad det fører med sig.

I Danmark kan må få kontanthjælp, når alt andet er ude. Det er ikke noget som man ønsker sig, for det er sidste skridt i den forkerte retning i forhold til at arbejde. Det er et psykologisk vigtigt mål for de fleste at man kan klare sig selv, og man derved ikke skal opleve at nasse på samfundet. Det er reelt det man ender med at gøre når man ender ud i at være kontanthjælpsmodtager. Derfor er det så vigtigt at man, mens man er i arbejde, sørger for at sikre sig selv i tilfælde af man bliver arbejdsløs.

Hvad er kontanthjælp egentligt?

Når alle muligheder er brugt i forbindelse med ledighed, så kan man på kommunen få det der hedder kontanthjælp.Pengene er få på kontanthjælp

Den er en månedlig ydelse du får fra kommunen, men for at kunne få den er der en række krav til det. Der skelnes mellem flere niveauer og krav. I nedenstående skema 1, kan man se hvilke krav der er til det.

Fælles for dem alle er der en række krav, som skal opfyldes under alle omstændigheder. Disse kan du se nedenunder skema 1 og i skema 2

Skema 1

For at få kontanthjælp skal være fyldt 30 år og opfylde en række forhold.

Du skal:

 • have været ramt af eksempelvis sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, partners dødsfald eller lign.
 • som følge af mindst en af de ovenstående grunde, skal du befinde dig i en situation, hvor du ikke kan skaffe de nødvendige fornødenheder til dig selv eller din familie
 • ikke være forsørget af andre
 • ikke kunne få dit forsørgelsesbehov dækket af andre ydelser eksempelvis arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Er du under 30 år, og har en erhvervskompetencegivende uddannelse kan man få kontanthjælp på ungesatsen. Du skal opnå de samme betingelser som hvis du er over 30 år.

Men det er lidt specielle forhold der gør sig gældende når man er under 30 år. Der er flere scenarier som gør sig gældende.

Her betyder det noget om du er over eller under 25 år, og om du er forsørger eller ikke forsørger. Disse kriterier komme til at gøre sig gældende for størrelsen på din kontanthjælp.

Skema 2

Fælles for at opnå kontanthjælp, skal man under alle omstændigheder:

 • Være tilmeldt jobnet.dk
 • Du skal være aktivt jobsøgende
 • Tage imod jobtilbud fra kommunen
 • Tage imod aktiveringstilbud fra kommunen
 • Du skal være bosat i Danmark

Kan man ikke opfylde disse krav, så mister man retten til kontanthjælpen.

Hvordan udregnes kontanthjælpen?

Som skrevet oppe over, så er der nogle forskellige kriterier der gør sig gældende for størrelsen på din kontanthjælp.

Men hvordan udregnes den. Her er der også en del kriterier der kommer i spil. Hvis du har en formue på mere end 10.000 kr., så skal du bruge din formue på at forsøge dig selv. Har du en ægtefælle må i tilsammen have en formue på 20.000 kr.

Nu vi er ved ægtefællen, så vil det også have indflydelse på om du kan få kontanthjælp. Her tænkes der på hvor meget indtægt din ægtefælle har.

Der er ikke oplyst noget beløb for hvor meget din ægtefælle må tjene. For noget andet som også spiller ind, er hvor meget gæld i har, både i hus og andre lån.

Satserne for kontanthjælpen

Er du.... Pr måned.
Er du ikke forsøger 11.282 kr.
Er du forsørger 14.993 kr.
Er du under 30 og hjemmeboende 3.509 kr.
Er du under 30 og udeboende 7.272 kr.
Under 30 år, men forsøger uden ret til børnetilskud
10.026 kr.
Under 30 år, men enlig forsørger 14.331 kr.

Kan jeg holde ferie, mens jeg er på kontanthjælp?

Ja det kan du godt, men det kræver du har fået kontanthjælp i 12 måneder. Du har efter 12 måneders uafbrudt kontanthjælp mulighed for at holde 5 ugers ferie, og den kan du holde hvorhenne du vil.

Du kan dog ikke alene selv vælge hvornår du vil holde ferie, det skal aftales med kommunen. De kigger på hvornår resten af familien holder ferie, og til din beskæftigelses indsats.

Kommer du i arbejde igen, så bortfalder muligheden for at få kontanthjælp under ferien. Det vil sige at du ikke optjener som sådan ferie, som du kan bruge på et andet tidspunkt, når først du er kommet i arbejde igen.

Her er nogle af de krav der er i forhold til kontanthjælp og ferie

 • Du må selv bestemme, hvordan du deler dine feriedage op.
 • Du kan ikke overføre ferie fra et ferieår til det næste. Derfor skal din ferie holdes senest 12 måneder efter året, hvor ferien er optjent.
 • Bliver du syg i din ferie, må du ikke holde ferie på et andet tidspunkt.
 • Du skal aftale ferie med jobcentret senest 14 dage før, du ønsker at holde den.
 • Er der uenighed mellem dit jobcenter og dig omkring ferie, træffer jobcentret den endelige afgørelse.
 • Har du optjent feriepenge eller lignende, skal den ferie bruges først. Hvis du for eksempel holder ferie i en uge med feriepenge, kan du højst holde ferie i fire uger med kontanthjælp.

Skal kontanthjælpen tilbagebetales?

I nogle tilfælde kan kommunen forlange at du betaler kontanthjælpen tilbage. I nedenstående skema kan du se i hvilke tilfælde kommunen kan kræve tilbagebetaling af kontanthjælpen.

Skema 3

Kontanthjælp og enkeltudgifter skal tilbagebetales i følgende situationer:

 • Hvis der ydes hjælp til boligindskud o. lign.
 • Hvis hjælpen er modtaget uretmæssigt og/eller mod bedre vidende
 • Hvis der er tale om hjælp til terminsudgifter
 • Hvis du er omfattet af sanktion efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Kommunen kan kræve kontanthjælpen tilbagebetalt i følgende situationer:

 • Hvis hjælpen ydes på grund af uforsvarlig økonomi, urimelig opgivelse eller nægtelse af arbejde eller aktiveringstilbud
 • Hvis du eller din ægtefælle deltager i en strejke eller er omfattet af en lockout
 • Hvis du er i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid
 • Hvis du senere modtager en ydelse, der dækker samme formål og samme periode
 • Hvis der er tale om svig, og oplysningspligten er tilsidesat
 • Hvis du mister anden offentlig forsørgelsesydelse på grund af manglende oplysning om ændringer i forholdene
 • Hvis du uden rimelig grund ophører med arbejde
 • Hvis du uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde
 • Hvis du uden rimelig grund ophører / eller afviser tilbud efter beskæftigelsesloven

Kan der blive skåret i min kontanthjælp?

Regeringen, Dansk Folkeparti og Social demokratiet har i november 2018 indgået politisk aftale om at dem som er på kontanthjælp, men ikke vil sørge for at komme i arbejde igen, kan blive skåret ned i kontanthjælpen med op til 1/3 pr måned i op til 20 uger. Herefter vil det igen blive vurderet om der er behov for en forlængelse af perioden.
Grunden for dette er den store mængde på kontanthjælp som udnytter systemet. Den indgåede aftaler fortæller også kommunerne er blevet påsat at man i langt højere grad skal politianmelde bevidst socialt bedrageri. Dette har dog altid været kommunerne pålagt, men nu har man samtidigt med dette tiltag også skåret ned for mulighederne for sanktioner. Tidligere var der op til 80 sanktionsmuligheder, nu er det skåret ned til 4. Det er dog meningen at det nu skal være nemmere at tildele sanktioner mod bevidst snyltning af sociale indkomster.
En af grundene til at denne aftale er blevet indgået, ligger blandt andet i at man har bevis på at over 80 personer, har modtaget offentlig støtte, mens de har deltaget i blandt andet krigen i Syrien.

Kan jeg gøre noget for ikke at havne i kontanthjælpshelvedet?

Er man først kommet dertil, så er der kun en mulighed, og det er at komme i job igen så hurtigt som muligt. Meld dig i en a-kasse for det er for sentSkal du gøre noget, så er det mens du er i job at der skal gøres noget. Her kan du melde dig ind i en a-kasse, og hvis du gerne vil sikre dig yderligere, kan du tegne det der hedder en lønsikring.

Ved at melde sig ind i en a-kasse, så sikre du dig selv økonomisk. Dette kræver blot at du mindst et år inden du bliver ledig, skal have betalt til en a-kasse. Derudover skal du så optjener et vidst antal timer for enten at blive fuldtids- eller deltidsforsikret. Forskellen på de 2 ting er størrelsen på din dagpengesats.

Tjener du en god løn mens du er i job, så kan det være en god ide at tegne en lønsikring. En lønsikring gør det, at den supplerer dine dagpenge op til 80-90% af din løn du havde mens du var i job. Dette kan for nogle være katastrofalt hvis man skal gå fra 40.000kr. og ned til en kontanthjælp på ca. 18.000 kr.

Så her skal du gøre op med dig selv, om du tænker du både skal være medlem af en a-kasse, og samtidigt tegne en lønsikring.