Ejerskifteforsikring

Selvom du er flyttet fra din nyligt solgte ejendom, så kan du stadig blive holdt økonomisk ansvarlig for noget som for eksempel ikke er lavet efter forskrifterne. Derfor er det aldrig nogen dum ide at få lavet en ejerskifteforsikring. Her på siden ser vi på hvorfor det er så god en ide at få lavet en ejerskifteforsikring, samt vi giver dig den bedst mulige pris til den bedste dækning.

“Når du køber bolig, kan det være smart at forlange at der bliver lavet en ejerskifteforsikring. Den sikre dig i forhold til de ting en evt. tilstandsrapport ikke har nævnt. Den kan dække i helt op til 10 år.”

“På Ecomia.dk vil vi gerne bruge den side til at fortælle dig om mange forskellige typer forsikringer. Denne gang er det om ejeskifteforsikring vil oplyse dig om. Vi vil både fortælle dig om hvad forsikringen rent faktisk gør, og hvad den dækker, samt fortælle dig hvad den ikke dækker, og hvilke tilvalgsmuligheder du har. Alt dette for at give dig de bedste muligheder for at tegne den bedste ejerskifteforsikring der passer til lige netop dig.”

Brian Mattsson

Hvornår tegner man en ejerskifteforsikring?

I forbindelse med boligkøb, det være sig hus, ejerlejlighed og i nogle tilfælde også på sommerhuse, tegner man det der hedder en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er både til sælger og købers fordel, da det kan spare rigtig mange penge for begge parter. Sælger slipper for at skulle betale for ulovlige installationer, som ikke blev opdaget ved en tilstandsrapport, og køber sparer pengene på efterfølgende skader på boligen der kan henvises tilbage til den tidligere ejers skyld. Da begge parter bliver sikret på denne måde, så deler man også den årlige præmie imellem sig.

 

At have de rette forsikringer der dækker dig i størst muligt omfang er meget vigtigt.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring så.

Groft sagt dækker en ejerskifteforsikring det, som du ikke kan se. Er der lavet tilstandsrapport på huset i forbindelse med en overtagelse, så har der været en sagkyndig ude og lave en rapport på fejl og skader på ejendommen. Ofte bliver der skrevet i sådanne rapporter at de ting som der ikke har været tilgængelige, ikke er omfattet af rapporten. Det er disse ting, som en ejerskifteforsikring blandt andet er dækkende for.

Det giver måske et bedre overblik over hvilke områder den dækker, hvis de lige bliver listet op:

 • El-installationer, der ikke fungerer, har nedsat funktion eller er ulovlige.
 • Vvs-installationer, der ikke fungerer, har væsentligt nedsat funktion eller som er ulovlige.
 • Hvis der på overtagelsesdagen var skjulte skader som køber, ikke havde mulighed for at besigtige.
 • Skader som har indflydelses på husets værdi. Herunder brud, lækage, deformering, svækkelse og revnedannelse. Forsikringen dækker så længe at skaderne ikke er nævnt i tilstandsrapporten, og ikke var til stede den dag boligen blev overtaget.
 • Er der bygningsdele der mangler, men som burde have været der.
 • Væsentlige skader eller fysiske forhold, der nedsætter værdien eller brugbarheden markant i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder.
 • Genhusning i op til 12 måneder, hvis en skade gør huset ubeboeligt.
 • Merudgifter, der kræves for at leve op til nutidens regler i byggelovgivningen, når skaden/ulovligheden skal repareres.

Hvad dækker ejerskifteforsikringen så ikke.

Er der synlige skader som er nævnt i tilstandsrapporten, så dækker ejerskifteforsikringen ikke. Den dækker heller ikke almindeligt slid, skader som følge af bygningens alder, forhold udenfor bygningen, eller bagatelagtige forhold.

Eksempler kunne være:

 • Bygningsdele der ligger uden for soklen og murerne
 • Gulve, vægge, vinduer eller tage, som følge af slid gennem årerne.
 • Fejlkonstruktioner der ikke føre til skade på andre bygningsdele.
 • Fugt i kælderen eller skimmelsvamp i ældre huse.
 • Skader som er nævnt i tilstandsrapporten. Dog er der mulighed for at få dækket skader, som direkte er forkert beskrevet i tilstandsrapporten.
 • Dækker ikke skader som du havde kendskab til ved overtagelsen.
 • Almindeligt slid og skavanker på bygninger.

Selvrisiko

På en sådan forsikring er der også tilknyttet en selvrisiko. Den er du selv ansvarlig for som køber. En typisk selvrisiko vil være på 5.000 eller 10.000kr. pr. Skade, dog kan du højest betale 35.000kr. samlet i selvrisiko i hele forsikringens løbetid. Der kan være forskellige forhold fra selskab til selskab, så vil du være sikker, så tag kontakt til dit forsikringsselskab, eller læs den medfølgende forsikringspolice.

Vi anbefaler

Ecomia.dk anbefaler dig at du skal få lavet en ejerskifteforsikring der passer til dine behov. Tegner du ikke en ejerskifteforsikring, så kan det i sidste ende blive meget dyrt for dig, da du selv står med hele regningen for eventuelle skader, der kunne have været dækket af en ejerskifteforsikring.

Gå ikke på kompromis med de tilvalgsmuligheder du bliver tilbudt.

At forsikre dig bedst muligt, kan være mange penge tjent i den sidste ende, hvis uheldet skulle være ude.

Ejerskifteforsikring med udvidet dækning.

Det er oftest muligt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, men vær opmærksom på at det ikke er alle forsikringsselskaber der tilbyder dette. Den ejerskifteforsikring, som sælger tilbyder, er sælger kun forpligtiget til at indhente som en standard ejerskifteforsikring. Det er som oftest muligt at lave en aftale med sælger om at få lavet en udvidet ejerskifteforsikring.

Udover de normale ting i standardejerskifteforsikringen, så kan en udvidet forsikring også dække følgende. Vær dog lige opmærksom på at der kan være forskel fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

 • Ulovlige kloak- og stikledninger på grunden udenfor fundamentet.
 • Skader på kloak- og stikledninger
 • Forhold ved grunden der skader boligen, som kræver udbedring
 • Ulovligt opført indretning i boligen, for eksempel manglende vådrumssikring.
 • Udslip af forbrugsvand, naturgas eller olie i forbindelse med en skade.
 • Forurening på grunden, hvis myndighederne forlanger du skal rense grunden.
 • Skimmelafrensning af indbo
 • Delvis dækning for kosmetiske forskelle.

Der kan som sagt være forskelle i betingelserne fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Derfor er det vigtigt at du får læst forsikringsbetingelserne nøje igennem. Du kan enten spørge dit forsikringsselskab, eller din boligadvokat til råds.

Hvorfor tegne en ejerskifteforsikring?

Der er sikkert mange som spørger sig selv om det er nødvendigt at tegne en ejerskifteforsikring. Der er jo rigeligt at bruge penge på i forbindelse med en flyting. Men Ecomia.dk anbefaler dig at tegne en ejerskifteforsikring, og meget gerne en udvidet ejerskifteforsikring.

Og hvorfor gør vi så det? Det vil vi forklare dig her. Det er opdelt i købers og sælgers ejerskifteforsikring.

Købers ejerskifteforsikring.

Hvis du som køber bliver tilbudt at købe en ejerskifteforsikring, er det altid en god ide at sige ja tak. Beløbet for forsikringen er ikke ret stort, set i forhold til hvor meget du ellers selv kan komme til at betale. Ved at købe sig en ejerskifteforsikring, så bliver du sikret mod skjulte skader og mangler. Du skal som køber aldrig sige nej tak til en tilstands- eller en el-installationsrapport. Når du har modtaget disse, skal du nøje læse dem igennem, og her kan der så hentes tilbud på ejerskifteforsikringer hos forskellige forsikringsselskaber.

Sælger er ikke forpligtiget til at indhente andre tilbud end en standard ejerskifteforsikring, da han som sælger skal betale halvdelen af præmien. Vil du have en udvidet dækning, bliver det overskydende beløb for din egen regning.

Sælgers ejerskifteforsikring

Vælger du som sælger ikke at tegne en ejerskifteforsikring, så kan det blive en rigtig dyr misfornøjelse for dig. Du risikerer at skulle udbedre eventuelle fejl og mangler på den bolig du lige har solgt.

Har du derimod tegnet en ejerskifteforsikring, så slipper du for at skulle bekymre dig om eventuelle skader.

Det er vigtigt at man som sælger for lavet både tilstandsrapport og el-installationsrapport. Når disse er modtaget, kan man herefter indhente tilbud hos forskellige forsikringsselskaber.