Lønsikring

Lønsikring kan være med til at fastholde dit nuværende forbrug. Tænk over det inden du siger nej til det. Det kan få fatale konsekvenser fordi og din familie, uden det ekstra, hvis du har været vant til en høj løn.

Overblik over muligheder for lønsikring

Lønsikring er en forsikring til dig selv i tilfælde af ledighed på arbejdsmarkedet. Lønsikring er en ydelse du modtager oveni dine dagpenge.

For at få lønsikring, så skal man gennem en periode betale et beløb, det svarer til at du køber en forsikring hos et forsikringsselskab. Skulle uheldet være ude, og du blev ledig på arbejdsmarkedet, så træder lønsikring i kraft. Og sammen med dagpengeretten, så kan du få det der svarer til mellem 80 og 90% af din løn da du arbejdede.

Indholdet i denne tabel er lavet i samarbejde med a-kasse udbydere. Hvis du tegner et abonnement hos en a-kasse, efter at have klikket dig til en af udbyderne, så modtager vi provision deraf. Listen over a-kasser indeholder ikke alle a-kasse udbydere.

Hvad er lønsikring?

 Det er nemt og ligetil at regne ud.

Et eksempel:

Et tænkt eksempel kunne være:

Inden du blev afskediget fra dit job, tjente du 30.000 kr. om måneden før SKAT. Du har tegnet din lønsikring til at være 80% af din tidligere løn. Det vil sige du vil udbetalt 24.000 kr før SKAT fremfor de 30.000kr da du arbejdede.

Lønsikring fungere så på den måde at de betaler resten op til 24.000 kr. som du ikke får fra dine dagpenge.

får du 17.000 kr. i dagpenge, så betaler lønsikringen de sidste 7.000 kr.

Dette kan ofte være en nødvendighed, fordi lønforskellen fra arbejdsmarkedet og ned til dagpengene er markant store. Så ofte er der en ide i at tegne en lønsikring. På denne måde har man mulighed for at opretholde den levestandard man har opbygget mens man er på arbejdsmarkedet.

Normalt kan man maksimalt tegne en forsikring der dækker i 6 eller 12 måneder.

Et af kravene for at kunne tegne en lønsikring, er at man er medlem af en stats anerkendt a-kasse. Dette krav er lavet så dem der udbetaler lønsikring ved at du også får dine dagpenge.

Skal jeg tegne en lønsikring?

Det er jo altid et godt spørgsmål om man skal tegne en lønsikring eller ej. Hvis du er i arbejde og måske tjener omkring 22.000 kr. om måneden, så kan det godt være det er skudt over målet at skal betale til en lønsikring hver måned. Det vil i sidste ende ikke give dig mere end et par hundrede kroner ekstra når skatten er betalt. Har du derimod en højere løn, så vil det klart blive anbefalet at man tegner en lønsikring. At gå fra en høj løn på for eksempel 40.000 kr. om måneden, og så ned til ca 18.500 kr. i dagpenge, kan være et hårdt slag for mange familier. I værste fald ved længere arbejdsløshed, kan det måske koste både hus og bil.

Så det er hele tiden en kombination af hvad man tænker vil være det bedste for en selv og familien.

Tilfredse brugere +

%

Har fundet lønsikring

%

Har fået rådgivning

Derfor er det en god ide med lønsikring.

Set ud fra hvad din indkomst var i forbindelse med dit job, så skal man vurdere om det kan betale sig at få en lønsikring. En lønsikring kan være forholdsvis dyr pr måned. Den bliver udregnet efter den dækningsgrad du ønsker, typisk 80-90%. Derudover betaler du også for hvor længe du ønsker at lønsikringen skal være i kraft, når du bliver ledig. Her kan man vælge 6 eller 12 måneder.

At blive afskediget fra sit job, kan være slemt nok i forvejen. Men ikke nok med at miste sit job, så er der også en masse økonomi forbundet med at blive afskediget. Og det vel og mærke ikke til plus siden for dig. Mange har sat sig i gæld til mere end de kan få på dagpengeretten. Dette vil resultere i at man ikke kan betale sine regninger, at man bliver nødt til at skære nogle ting væk i det daglige budget. Det kunne være at man ikke havde råd til at betale for knægtens fodboldkontingent. I må forlade huset fordi i ikke kan betale afdragene. Eller det kan være noget helt andet i kan miste. Det vil ikke kun få indflydelse på dig selv, men også din familie og deres selvværd. Det kan jo ende med psykiske problemer, der kan fører til forskellige former for misbrug.

Er du ikke i a-kasse sker følgende:

Har du ikke meldt dig i en a-kasse, så er der kun den mulighed at gå på kommunen og bede om kontanthjælp. Dette er for det første ikke ret sjovt at omme ind i det system. Men det giver også et markant mindre beløb end dagpengene.

Hertil skal du så lægge den mulighed at du kan blive bedt om at betale kontanthjælpen tilbage, den dag du kommer i job igen.

Så hvis du er i tvivl om det kan betale sig for dig at tegne en lønsikring, så kontakt et af de forsikringsargenturer der tegner denne slags forsikringer. De kan hjælpe dig med at blive klogere på om det er smart for dig at tegne en lønsikring i forhold til din nuværende situation.

Du kan læse mere her, om hvad en a-kasse er og hvad de kan tilbyde.

Kan det betale sig ikke at være i en a-kasse?

Mange tænker måske at det er spildte penge at melde sig ind i en a-kasse. De tænker at det arbejde de har nu, bliver de aldrig afskediget i. Men tidens tand må have lært mange at intet job er 100% sikret. Og den dag det sker, så er det for sent at melde sig i en a-kasse. Kontingentet til en a-kasse er også fradragsberettiget. Du kan hvert år trække 6.000 kr. fra på din selvangivelse, så det beløb du hver måned betaler til din a-kasse er ikke helt det rigtige beløb. Det er reelt mindre da du kan trække det fra i SKAT.

Er man fast besluttet på ikke at tegne en lønsikring ud fra den devise at man aldrig kommer til at stå uden job, så er det mindste man kan gøre at melde sig ind i en a-kasse. Det er vigtigt at man hele tiden tænker fremad, og ikke kun lever i nuet. Det kan blive katastrofalt for dig og din familie, den dag du står uden job.

Der er mange tanker og beregninger der skal laves, for nu er pengene ikke i den samme størrelsesorden som da man havde arbejde. Der er beslutninger der skal tages… Kan man beholde bilen? Kan man beholde huset? Er der stadig råd til bare lidt fornøjelser, og kan du stadig sende knægten til fodboldtræning med alle sine kammerater?

Udfordringerne kan blive virkelig store og virkeligheden kan ramme dig enormt hårdt, den dag hvor chefen kalder dig ind på kontoret for at sige tak for denne gang.

Finanskrisen 2007

I vores sidste finanskrise der gjorde sit indryk i 2007, var der mange der oplevede at virksomhederne blev tvunget til nedskæringer de ikke selv ønskede, men at det var konsekvensen af at der ikke blev investeret i ret meget på verdensplan. Her ramte virkeligheden hårdt, for ikke nok med at man blev afskediget, det var der mange der gjorde. Og jo flere der blev afskediget, jo sværere var det at få et af de jobs der blev færre og færre af.

Der var flere der aldrig troede at dette ville ske, da Danmark var i opsving, huspriserne steg, og alt gik jo strygende. Her blev det igen virkelighed for mange da man pludselig stod uden job.

Til alt held er det i dag blevet en vigtig ting for den enkelte at være medlem af en a-kasse. Og på den konto var der rigtig mange der blev reddet af, at de havde meldt sig i a-kassen, og tilmed var der mange som havde tegnet sig en lønsikring. Det er som regel i de gode tider man skal sikre sig mod de dårlige tider.

Vores anbefaling

Vi anbefaler helt klart at man som minimum er medlem af en a-kasse. Og hvis du mener at din løn er høj nok til at det kan betale sig at tegne en lønsikring, så anbefaler vi også helt klart dette. Det er nu mens du arbejder at du skal sikre dig selv og din familie, i tilfælde af du bliver ledig på arbejdsmarkedet.

For de få penge du skal betale om måneden for at tegne en lønsikring, så vil det klart være til din egen fordel den dag du står uden arbejde. Nogle reklamer bruger det at holde noget du bruger i din hverdag op imod det du skal betale for en lønsikring. Dette er den reelle sandhed. Spis 4 pizzaer mindre om måneden, det svarer til det beløb du skal betale for en lønsikring, der redder dig og din familie mod katastrofale følger, i tilfælde af du bliver ledig i en længere periode.

Og selvom vi kan rigtig mange ting i dag, så er der stadig ingen som kan se ind i fremtiden, og dermed fortælle os hvad vi skal gøre for at være sikker på at vi kan opretholde den levestandard vi har nu.

Er du ikke medlem så bliv det nu.

Hvad sker der den dag du bliver arbejdsløs?

Har du selv styr hvad der sker med dig og din økonomi? Hvis ikke så se at få gjort noget ved det nu. Det er aldrig for sent at blive meldt ind i en a-kasse. Dog skal du være i job for at optjene timer til at du kan få udbetalt dagpenge. Så er du uden job, så er det for sent… Der er kun en ting at gøre for ikke at måtte gå den tunge gang op til kommunen for at bede om kontanthjælp. Fin dig et nyt arbejde meget hurtigt. Lykkedes det dig ikke, og du ikke er medlem af en a-kasse, så er der kun kontanthjælp tilbage.

Kontanthjælp, nej tak

Her begynder en del af dit liv du sent vil glemme, for det kan godt være at nogen syntes a-kassen skal vide for meget og vil holde mange møder gennem jobcentret. Men det er ingenting i forhold til hvad du vil blive budt gennem kommunen. Der skal spares og det gør man blandt andet ved at udnytte din arbejdskraft. Og for den arbejdskraft får du så og sige ingenting. Du bliver tvunget ud i praktikker og aktivering. Det kan nemt ske at du kommer steder hen i brancher du overhovedet ikke passer ind i. Men de er ligeglade for de skal bare dokumentere at du er i aktivering. Samt at der bliver gjort et stykke arbejde for de penge som de betaler til dig, hvilket er tæt på ingenting. Du arbejder fra morgen til aften for noget der ligner 6-7.000 kr. om måneden.

Og ikke nok med det, der er også nogle krav til dig for at du kan få kontanthjælp.

For at du har en chance for at få kontanthjælp, så skal du i følge Borger.dk:

Der skelnes mellem 2 kategorier. Forsøger eller ikke forsøger

  • Du er fyldt 30 år
  • Du har været ude for en social begivenhed, fx sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv
  • Den sociale begivenhed har medført, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig selv eller din familie, og at du ikke forsørges af andre
  • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.

Opfylder du disse krav kan du få:

Som ikke forsøger pr måned før SKAT
11.282 kr.
Som forsøger pr måned før SKAT
14.993 kr.

Få nu meldt dig ind!!

Som du kan se, så er det ikke noget man bliver tyk og fed, når husleje og diverse andre ting er betalt.

Så gør dig selv den tjeneste og ikke mindst din familie en tjeneste og få kigget på den økonomi du forventer at have, hvis du en dag bliver arbejdsløs.

Det kan ikke siges nok gange, men det er meget få penge du skal betale om måneden for at være sikret økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed. Det er peanuts i forhold til hvad du vil opleve hvis du står uden nogen former for indtægt.