Sponsoreret indhold

Står du i en situation, hvor du vil overdrage din forældrekøbsbolig til dit barn? Så er der nogle vigtige regler, du bør sætte dig ind i forud for overdragelsen. I denne artikel vil vi beskrive 15 %-reglen og øvrige regler vedr. emnet.

Hvis du vil læse mere om processen og reglerne bag, så besøg denne side.

Hvad er 15 %-reglen?

Den såkaldte 15 %-regel betyder, at du kan sælge og dermed overdrage din bolig til dit barn til 15 % under boligens værdi. Denne regel vil være gældende for det, der hedder familiehandler, hvor barnet netop køber boligen af dig med rabat.

Et eksempel her kunne være, at du har en ejendom, der har en værdi af 2 millioner kroner. Dog er den sidste offentlige vurdering sat til 1 million kroner. Eftersom 15 %-reglen tager udgangspunkt i den sidste offentlige vurdering af boligen, kan du altså sælge boligen til dit barn for 850.000 kroner. Det er nemlig svarende til 15 % under den offentlige vurdering.

En familiehandel skal ses som en forskud på arven, hvor arveafgiften ligeledes kan undgås. Det er dog vigtigt at pointere, at familieoverdragelsen af forældrekøbsboligen skal ske, inden forældrene går bort.

Hvordan gennemføres en familieoverdragelse?

Helt basalt, så skal der laves en købsaftale og et skøde. Dette er gældende for alle boligsalg, og her er familieoverdragelser ingen undtagelse. Forløbet er således, at der først laves en købsaftale, hvorefter der udarbejdes og underskrives et skøde.

Andre dokumenter, der kan være relevante, er ejerpantebreve og gældsbreve.

Kan kun overdrages til nærtstående familiemedlemmer

Det er vigtigt at vide, at familieoverdragelse kun kan ske til nærtstående familiemedlemmer. Ifølge loven forstås dette som værende forældre, børn, plejebørn, stedbørn, børnebørn og svigerbørn.

Derudover er det relevant at vide, at det ikke kun er gældende for forældre, der overdrager en bolig til deres børn. Det kan også være den anden vej rundt. Dog kan det ikke være på tværs af søskende, der ikke anses som værende nærtstående familie.

Ændring af reglen

Siden de sidste vurderinger blev offentliggjort i 2011 / 2012 er det vurderet, at disse ikke længere reflekterer boligernes egentlige værdi. Derfor har Vurderingsstyrelsen offentliggjort, at der bliver udstedt nye vurderinger. Vær derfor opmærksom på dette, hvis du overvejer en overdragelse af boligen.

Der er en del overvejelser involveret i sådan en proces, men vi håber, at I er blevet klogere på familieoverdragelse af boliger. Det er altid en god idé at få hjælp af eksperter, der kan hjælpe jer godt igennem processen.