Når man ejer en ejendom, opstår der som tiden går, det som kaldes friværdi. Men hvad er friværdi egentligt for en størrelse, og hvad kan du bruge den til? Dette og mere til, ser vi nærmere på i denne artikel.

Wikipidia skriver følgende om friværdi:

Friværdi betyder at en fast ejendom eller et andet aktiv er belåntmed et mindre beløb end aktivets aktuelle handelspris, fastsat ved en realistisk og uafhængig vurdering, og at der derfor er plads til yderligere belåning. For en kreditforening betyder friværdi, at der er plads til yderligere belåning af den faste ejendom indenfor de fastsatte belåningsgrænser på 60 eller 80% af kreditforeningens vurderingspris for ejendommen. 

Også andre aktører på det finansielle marked, kan i forbindelse med belåning af friværdi i en fast ejendom af kredit- og sikkerhedsmæssige grunde have fastsat en lavere grænse for belåning end ejendommens aktuelle vurderings- eller handelspris.”

Som en opsummering kan man derud udlede at en friværdi er den sum penge du vil få ud af at sælge din bolig, når alle lån er udbetalt.

Friværdi er en måde at sige hvor meget man kan låne op i sin ejendom. Når man snakker om friværdi er der mange der tror at det er hele beløbet man kan låne op i sin bolig, men det er det ikke. Du kan maksimalt låne op til 80% af friværdien i din bolig. Er det et sommerhus vi taler om, er det kun 60% man kan låne af sin friværdi.

Forvirret? Det behøver du ikke være, lad os tage et eksempel.

Eksempel

For 10 år siden købte du et hus til 2.000.000 kr. Du lånte alle pengene gennem banken og realkreditinstituttet, så du havde et boliglån på 400.000 kr og et realkreditlån på 1.600.000 kr.

10 år senere er værdien af boligen steget til 2.500.000 kr., og du har samtidigt afdraget 700.000kr på lånene. Restgæld 1.300.000 kr., og dit boliglån er netop blevet betalt ud.

Du beslutter dig for at låne op i din bolig, og her finder du ud af at du kan låne 2.000.000 kr, hvilket er 80% af markedsværdien på 2.500.000 kr.

For at finde ud af hvor meget du reelt kan låne, så tager man 80% af den nuværende markedsværdi, i dette tilfælde 2.000.000 kr. Her trækker du så din restgæld fra, i dette tilfælde 1.300.000 kr.

Din friværdi vil i dette eksempel så være 700.000 kr, som du kan optage i et realkreditlån.

Hvordan en bolig stiger på markedet med årerne, afhænger meget af verdensøkonomien, og i hvilken beliggenhed det. Ligger din bolig i en stor by, så vil du opleve at din bolig stiger markant hurtigere i værdi, end hvis din bolig ligger ude på landet.

Kan jeg gøre noget selv, for at min friværdi stiger?

Ja det kan man godt. Boligforbedringer er typisk med til at få boligens markedsværdi til at stige.

Boligforbedringer kunne være:

 • Lægge nyt tag på huset
 • Sætte nye vinduer/døre i
 • Nyt køkken
 • Nyt badeværelse
 • Lave forbedringer i haven, såsom terrasser, pool etc.

Det er selvfølgelig alt sammen noget som vil koste dig penge at få lavet, men jo mere af det man kan lave selv, jo mere får du af at markedsværdien stiger på din ejendom.

Hvad kan du så bruge din friværdi til?

Det er jo helt op til dig selv hvad du så vil bruge pengene til, for realkreditinstituttet stiller ingen krav til hvordan pengene skal bruges. Så der er frit slag til hvad du vil gøre. Hvis man ser i statistikkerne, så kan se hvad andre har gjort med deres friværdi. De har blandt andet brugt deres friværdi til:

 • Rejser
 • Nye forbedringer i deres bolig
 • Købe sommerhus
 • Købt lejlighed til deres barn/børn
 • Aktier/obligationer
 • Andre investeringer
 • Købt forbrugsgoder/hårde hvidevare
 • Ny bil/motorcykel

At låne op i sin bolig vil være en markant fordel fremfor at skulle optage et forbrugslån. Renten på et realkreditlån er så meget lavere end hvis du skulle optage et forbrugslån. Så ved at låne op i sin friværdi, sparer men rigtig mange penge på de renter man ikke skal betale ved et forbrugslån.

Hvem kan egentligt få friværdi?

Det kan alle der ejer en ejendom, og som har betalt af på gælden. Desuden bestemmer markedsværdien også hvor meget som du har af friværdi i din bolig.

Hvordan ved du så om du bolig er steget i markedsværdi? Ja det er ikke noget du selv kan bestemme, det skal man bruge en uvildig person til, som for eksempel en ejendomsmægler.

En ejendomsmægler har føling med det område du bor i, og kender priserne på stort set alle ejendomme i dit nærområde. Ejendomsmægleren ved også hvordan lokalområdet udvikler sig, hvilket også er af stor betydning for din markedsværdi af boligen.

Kan alle låne i sin friværdi?

Ja i bund og grund kan alle låne op i sin friværdi på sin bolig. Dog vil der være mulighed for at det kan være sværere at få lov at låne op i sin bolig, jo tættere man kommer på pensionsalderen.

Hvis du derfor har et ønske om at gøre brug af din friværdi i boligen, så gør det i god tid, så der ikke er nogen tvivl om at realkreditinstituttet vil give dig lov. Det er jo reelt dine egne penge, men hvis renten stiger og din markedsværdi af boligen bliver mindre, så vil du ikke have mulighed for at kunne betale det som der skyldes, hvis ikke du har ret mange år tilbage på det danske arbejdsmarked.